Chương trình Bounty

Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được liệt kê ở đây để giúp Moon Funding và nhận phần thưởng!

Nếu bạn có bất kỳ sự lưỡng lự hoặc đề nghị nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Hãy vui lòng truy cập vào chủ đề Bitcoin Talk Bounty của chúng tôi: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2399193

Các điều khoản chung
Token sẽ được phân phát sau khi ICO bởi vì chúng tôi sẽ đốt các token không bán được và cân bằng số lượng token của đội nhóm và của chương trình Bounty.

Bài đánh giá
Bạn sẽ nhận được 100, 150, 250 hoặc 500 cổ phần cho mỗi bài đánh giá, tùy thuộc vào chất lượng, sự độc đáo và sự đóng góp nội dung của bạn.

Để nhận được phần thưởng:

  • Bài báo phải chứa hơn 500 từ.
  • Bài báo phải có vật liệu đồ hoạ (hình ảnh) và 2-3 liên kết tới moonfunding.com
  • Nội dung duy nhất (thông tin từ ANN không được tính).
  • Bài đánh giá bài viết nên xem được trên bất kỳ trang web, mở cho bất cứ ai.

* Để nhận ra bạn là tác giả, hãy bình luận ở chủ đề này và chỉ ra tên tài khoản bitcointalk của bạn ở cuối bài đánh giá.

Đăng ký Bounty: https://goo.gl/forms/F7qnQBdLX1g5ryvy1
Người dùng đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMxNdDIxWa1Yi3DrXfDf58WtSo2_whE5Cv3K0AsWEIQ/edit?usp=sharing

Đánh giá video
100-300 người đăng ký – 40 cổ phiếu
300-500 người đăng ký – 100 cổ phiếu
500-700 người đăng ký – 200 cổ phần
700-1000 người đăng ký – 300 cổ phiếu
Số người đăng ký 1000- xxxxx – 900 cổ phiếu.

Để nhận được phần thưởng:

  • Video phải được tạo ra bởi bạn.
  • Tiêu đề của bạn phải bao gồm từ “Moon Funding”
  • Chỉ những tài khoản với ít nhất 100 người đăng ký mới được phép.
  • Bạn phải có ít nhất 20 lượt xem trước khi được chấp nhận.
  • Video nên nói về dự án MoonFunding một cách tích cực.
  • Tôi sẽ chia sẻ các cổ phần cho các video chất lượng, một chất lượng hoàn hảo của âm thanh và hình ảnh được yêu cầu.

Đăng ký Bounty: https://goo.gl/forms/F7qnQBdLX1g5ryvy1
Người dùng đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMxNdDIxWa1Yi3DrXfDf58WtSo2_whE5Cv3K0AsWEIQ/edit?usp=sharing

Dịch
Bản dịch giấy trắng: 300 cổ phiếu
Bản dịch của video trình bày: 150 cổ phần

Đăng ký Bounty: https://goo.gl/forms/jZrSXELSzsIr4Bwu2
Người dùng đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVIEHgmEOMZNE2-fNLNIf0H1g5ztQgMSyRyKtszshN4/edit#gid=1330500152

Telegram
Tham gia nhóm Telegram của chúng tôi và nhận 10 cổ phần.
Nhóm: t.me/MoonFunding

Đăng ký Đối với Bounty: https://goo.gl/forms/daghQXWrJFL2ZHCI3
Người dùng đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcC746zw-1PRCzpfw0gI8FhwcRUCqsWlc8vYQPm6-8o/edit?usp=sharing