Tầm nhìn của Moon Funding

Moon Funding nhằm phá vỡ cả hai khu vực “vườn ươm khởi nghiệp” và “trao đổi”. Nếu bạn là một doanh nhân hoặc một nhà đầu tư, bạn sẽ kiếm được từ chúng tôi.

  • Các yêu cầu của một vườn ươm khởi nghiệp rất khó gặp đối với một doanh nhân lần đầu tiên: một khi bạn có ý tưởng, bạn cần phải liên hệ với một vườn ươm, phỏng vấn với một người đại diện, xây dựng bản tóm tắt các mục tiêu và kế hoạch, ủy ban. Nếu nó được chấp thuận bởi họ, nhận được tài trợ riêng tư từ các nhà đầu tư thiên thần v.v.
    Trong Moon Funding, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu từ doanh nhân là ý tưởng. Các thành viên của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển / cải tiến nó và mọi người sẽ có thể đầu tư vào công ty của bạn trong thời gian thực trong khi chúng tôi xây dựng công ty của bạn nhân danh bạn!
  • Trong các sàn trao đổi hiện nay, nếu bạn là một nhà kinh doanh tốt, bạn kiếm được, nhưng nếu bạn không, bạn mất. Moon Funding thì khác. Tất cả các công ty mới thành lập được liệt kê trên sàn giao dịch của chúng tôi sẽ phát hành cổ tức khi họ có thể sinh lợi và nếu một dự án bị phá sản, bạn sẽ được hoàn lại một nửa khoản đầu tư của bạn, được thanh toán bởi mạng lưới an toàn của chúng tôi.

Bạn có muốn tham gia vào nhóm không?

Xin vui lòng gửi CV và lý do tại sao bạn nên tham gia cùng chúng tôi.